Je bent hier:

Belangrijke informatie

Hartelijk dank voor uw bezoek aan de website van D&B.

Sinds 1841 is D&B de katalysator voor handel, door bedrijven en zaken samen te brengen. D&B heeft zijn reputatie opgebouwd door middel van zijn toewijding voor het beschermen van de privacy en vertrouwelijkheid van gevoelige informatie. Vandaag de dag is D&B een van de leidinggevende leveranciers ter wereld van diensten voor business-to-business krediet, marketing, aankoop en debiteurenbeheer.

Het beschermen van de individuele privacy is erg belangrijk voor ons. Deze online EU-privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over het door ons online verzamelen en gebruiken van persoonlijke informatie. De beginselen van de EU-richtlijn voor gegevensbescherming zijn van toepassing op dit beleid, evenals verschillende nationale wetten van Europese lidstaten. Dit beleid is van toepassing op personen en hun persoonlijke gegevens, zoals uiteengezet in de bovenstaande voorschriften, die worden verzameld, opgeslagen en gebruikt door D&B. Van tijd tot tijd kan D&B deze online EU-privacyverklaring wijzigen.

Het eerste deel van dit beleid legt uit welke informatie we verzamelen wanneer u de D&B-website gebruikt, waarom we deze verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken en beschermen. Het tweede deel legt het algemene beleid van D&B uit wat betreft het beschermen van informatie.

Door deze website te gebruiken geeft u aan dat u hebt ingestemd met het door ons verzamelen en gebruiken van de persoonlijke informatie die u ons verstrekt in overeenstemming met dit privacybeleid. U wordt ook geacht dit privacybeleid te hebben gelezen en geaccepteerd.

Deel 1: Gegevensverzameling en gebruik op de website van D&B
Welke informatie verzamelt D&B en waarom?

Dit beleid is van toepassing op alle informatie die D&B van u ontvangt, ongeacht of u zich registreert op onze website of onze producten bestelt. Gedurende de tijd dat u deze website gebruikt, zal D&B twee soorten informatie verzamelen:

1. Informatie over websitegebruik – Deze website gebruikt een analysetool om automatisch bepaalde statistische informatie te verzamelen zoals het nummer en de frequentie van bezoekers en IP-adressen. Deze informatie wordt gebruikt als geaggregeerde statistische informatie over gebruikers, waarbij gebruik per IP-adres wordt verschaft. Individuele gebruikers kunnen niet worden geïdentificeerd uit dit soort gegevens. Deze informatie helpt ons te meten hoe personen de website en onze diensten gebruiken, zodat we ze kunnen blijven verbeteren.

2. Persoonlijke informatie – D&B verlangt informatie van u die persoonlijk kan zijn, zoals een naam, e-mailadres, telefoonnummers, faxnummers en creditcardgegevens om diensten te kunnen uitvoeren die we op de site aanbieden en om de contracten na te komen die we met u zijn aangegaan om deze diensten te verlenen. Soms is deze informatie vrijwillig; de verplichte velden worden duidelijk aangegeven wanneer u wordt gevraagd informatie te verstrekken. Soms kan D&B ook aanvullende informatie over u verzamelen op vrijwillige basis. Deze persoonlijke informatie kan worden gebruikt op verschillende wijzen:

 • Potentiële klanten en abonnees identificeren
 • Opsporen en voorkomen van frauduleuze activiteiten
 • Als onderdeel van het proces om een account te openen voor nieuwe klanten, om uw identiteit te identificeren
 • We kunnen de informatie ook gebruiken om uw krediet te controleren en we kunnen deze met derden delen om onszelf te beschermen tegen fraude. We kunnen een onderzoek laten uitvoeren door een kredietinformatiebureau dat een bestand bijhoudt over ons onderzoek naar u. We kunnen een kredietscore of een ander geautomatiseerd besluitvormingssysteem gebruiken wanneer we uw aanmelding beoordelen. Gegevens over welk kredietinformatiebureau we hebben gebruikt zijn op verzoek beschikbaar.
 • U de dienst verlenen waar u om hebt gevraagd.
 • We kunnen van tijd tot tijd promotionele e-mails naar u sturen met informatie over onze producten en diensten. Als u dergelijke informatie wilt ontvangen, klik dan op “Ik ga akkoord” als/wanneer dat van u wordt verlangd. We kunnen ook contact met u opnemen per post, e-mail of telefoon met betrekking tot de administratie van uw account of om een dienst te verlenen waar u om hebt gevraagd.
 • We kunnen persoonlijke informatie over u openen en bekendmaken als u dit privacybeleid schendt en/of de toepasselijke wetgeving, gerechtelijke bevelen of wettelijke overheidsverzoeken niet naleeft, om onze systemen goed te beheren of om onszelf en/of onze andere gebruikers te beschermen.
 • We behouden ons het recht voor het gegevensbestand behorend bij deze website in licentie te geven of te verkopen (inclusief persoonlijke gegevens met betrekking tot u) aan een derde of, als we verkopen, de activa van ons bedrijf toe te wijzen of over te dragen.
 • We nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om externe partijen of bij ons aangesloten ondernemingen bewust te maken van ons privacybeleid en ervoor te zorgen dat ze de persoonlijk identificeerbare informatie op vergelijkbare manier behandelen. We kunnen echter niet verantwoordelijk zijn voor hoe dergelijke externe partijen of bij ons aangesloten ondernemingen uw persoonlijke informatie gebruiken.

 

Het bewaren van gegevens
D&B zal de informatie zolang bewaren als we redelijkerwijs noodzakelijk achten voor de bovenstaande doeleinden. Als we uw transactie eenmaal hebben verwerkt, zullen we alleen uw volledige creditcardgegevens bewaren als u D&B hebt gevraagd dit te doen, om het u gemakkelijker te maken om de site te gebruiken voor herhalingsaankopen.

Gebruik van cookies
Om u in staat te stellen u aan te melden en uw online ervaring te personaliseren, gebruikt D&B “cookies”. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw harde schijf wordt geplaatst door een webpaginaserver. Cookies bevatten informatie die later kan worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie aan u heeft afgegeven. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s uit te voeren of virussen op uw computer te zetten.

D&B gebruikt cookies om uw voorkeuren en overige informatie op te slaan op uw computer om u tijd te besparen door niet steeds dezelfde informatie te hoeven invoeren en om uw gepersonaliseerde inhoud en geschikte reclame te tonen bij uw latere bezoeken aan de D&B-website.

Voor volledige informatie over wat cookies zijn, wat ze doen en welke cookies worden gebruikt door D&B, kunt u ons Cookie-beleid bekijken.

Deel 2: D&B’s benadering van privacy en gegevensbescherming
D&B’s EU-privacybeginselen

1. We verkrijgen persoonlijke informatie die nodig is om u goederen en diensten te verstrekken.

Wanneer D&B informatie direct van personen verzamelt, verkrijgen we de persoonlijke informatie die nodig is om onze business-to-business goederen of diensten te verstrekken, om klantenservice te verlenen en om wetten of voorschriften na te leven. We verkrijgen ook persoonlijke informatie als gevolg van bedrijfsgerelateerde financiële transacties van een persoon met D&B of met zakelijke klanten van D&B. Wanneer we informatie over pesonen van derden verkrijgen, gebruiken we erkende bronnen, waaronder openbare registers. D&B neemt gepaste maatregelen om de kwaliteit van informatie die we verzamelen te verzekeren.

2. We zullen personen informeren over het algemene gebruik van hun informatie.
Wanneer we een directe relatie hebben met personen, streven we ernaar informatie beschikbaar te stellen voor hen over het algemeen gebruik van de informatie die we verzamelen, waaronder maar niet beperkt tot het gebruik in licentie geven aan derden. Deze informatie wordt beschikbaar gesteld op het moment van verkoop, via privacymededelingen op onze websites, in andere vormen die openbaar beschikbaar zijn of via andere middelen die beschreven worden in toepasselijke EU-wetgeving.

3. Wij streven ernaar de vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie te beschermen.
Bij D&B is toegang tot persoonlijke informatie beperkt tot die werknemers van D&B en aangesloten ondernemingen die deze nodig hebben om hun zakelijke verantwoordelijkheden na te komen. Verkopers en andere externe contractanten die wij erbij betrekken, zijn onderworpen aan contractuele vereisten om ervoor te zorgen dat persoonlijke informatie wordt beschermd. Wij zullen persoonlijke informatie bekendmaken in antwoord op wettelijke verzoeken van rechtbanken, overheidsinstanties of regelgevende instanties met rechtsbevoegdheid om dat verzoek te doen.

4. Wij streven ernaar personen keuzes te geven over hoe hun gegevens worden gebruikt.
Wanneer we persoonlijke informatie verkrijgen als onderdeel van onze directe relatie met personen, zullen we deze informatie niet delen met niet-gelieerde derden behalve in overeenstemming met deze privacybeginselen.

5. Wij respecteren de rechten van personen met betrekking tot directe marketing
Als D&B in welke vorm ook direct communiceert met personen voor de marketing van producten of diensten van D&B, zullen we ervoor zorgen dat er procedures voorhanden zijn om de directe marketing op verzoek van de persoon stop te zetten. Alle elektronische communicatie zal wetgeving naleven inzake ongevraagde communicatie; wanneer dit wordt vereist, zal D&B toestemming verkrijgen voordat zij direct marketingmateriaal verstuurt of voordat zij derden de licentie voor gebruik geeft voor vergelijkbare doeleinden.

Informatiebeveiliging: Hoe wij uw privacy beschermen
D&B streeft ernaar de hoogste normen van informatiebeveiliging te implementeren om de privacy en vertrouwelijkheid van uw persoonlijke informatie te beschermen. Wij beperken de toegang tot uw persoonlijke informatie tot bevoegde werknemers van D&B. Wij nemen ook fysieke, elektronische en procedurele beveiligingsmaatregelen om de informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, schade of wijziging en onbevoegde toegang of bekendmaking. Enkele andere centrale kenmerken van ons informatiebeveiligingsprogramma zijn:

Een toegewijde groep verantwoordelijk voor informatiebeveiliging die ons informatiebeveiligingsprogramma ontwerpt, implementeert en toezicht erop verstrekt;

 • Het gebruik van privacybevorderende technologie;
 • Testen van de beveiliging en werking van producten en diensten voordat ze worden geïntroduceerd op internet, evenals voortdurende scanning van algemeen bekende kwetsbaarheden in de technologie;
 • Interne en externe beoordelingen van onze internetsites en -diensten;
 • Bewaken van de infrastructuur van onze systemen om kwetsbaarheden en mogelijke inbreuken op te sporen;
 • Controlemiddelen implementeren om toegang tot verschillende systemen of sites te identificeren, te bekrachtigen en goed te keuren;
 • Bescherming van niet-openbare communicatie door middel van versleuteling of andere middelen.

We houden onszelf verantwoordelijk op grond van onze privacybeginselen
De EU-functionaris voor gegevensbescherming dient als de regionale contactpersoon voor privacy, met verantwoordelijkheid voor het beheren van het privacyprogramma van D&B binnen de EU, waaronder implementatie van deze privacybeginselen en voor het garanderen dat D&B toepasselijke EU-wetten en voorschriften naleeft betreffende de verzameling, het gebruik en de opslag van persoonlijke informatie.

De EU-functionaris voor gegevensbescherming die nauw samenwerkt met individuele dochterondernemingen, is verantwoordelijk voor:

 • Toezicht op privacytraining voor werknemers en nalevingsprogramma’s voor werknemers met betrekking tot deze online privacyverklaring
 • Uitvoeren van periodieke beoordelingen van de naleving door D&B van deze online privacyverklaring, evenals specifieke implementatie van beleid en procedures
 • Garanderen dat D&B actief deelneemt aan geschikte privacy-activiteiten en regelmatig haar privacypraktijken en -beleid beoordeelt.

De privacybeginselen van D&B leiden ons bij de verzameling en het gebruik van informatie en ze versterken de rol van onze werknemers in het beschermen van individuele privacy.

Het privacybeleid bijwerken
Om de snel ontwikkelende EU-wetgeving en internetomgeving bij te houden, behouden we ons het recht voor dit privacybeleid van tijd tot tijd aan te passen en als we dit doen wordt uw voortgezet gebruik van de website opgevat als acceptatie van dergelijke aanpassingen. Daarom adviseren wij u dit beleid regelmatig te controleren. Als we ons privacybeleid aanpassen of wijzigen zullen we deze aanpassingen op deze pagina posten.

Vragen over privacy en toegang
Als u een vraag heeft over deze verklaring, kunt u een e-mail sturen naar de EU-functionaris voor gegevensbescherming van D&B. Het adres hiervoor is EUDPO@dnb.com. U kunt ook contact met ons opnemen op dit adres als u een vraag heeft over D&B’s behandeling van uw informatie of als u een kopie wilt krijgen van persoonlijke gegevens opgeslagen bij D&B.

Voordat D&B u informatie kan verstrekken of onjuistheden kan corrigeren, kunnen wij u echter vragen uw identiteit te verifiëren en andere gegevens te verstrekken die ons helpen bij het beantwoorden van uw vraag. We zullen ons inspannen om binnen de wettelijk verplichte periode te antwoorden.

Bekijk de lokale website van D&B en de geposte richtlijnen over hoe D&B nationale voorschriften voor gegevensbescherming naleeft met betrekking tot toegangsrechten voor betrokkenen en hoe u uw gegevens succesvol opvraagt door een toegangsverzoek voor betrokkenen te doen, met inbegrip van de vereiste gegevens en noodzakelijke kosten.

Klachten
Alle klachten of zorgen en gepaste afwikkeling met betrekking tot de praktijken voor het behandelen van persoonlijke informatie zullen worden geregistreerd. Klachten van deze aard dienen te worden geuit na raadpleging van geposte richtlijnen en indien noodzakelijk gericht aan de klantenservice of de EU-functionaris voor gegevensbescherming op EUDPO@dnb.com.

Contactgegevens
De beheerder van deze website is:
Dun & Bradstreet B.V.
Montevideo Offices
Otto Reuchlinweg 132
3072 MD Rotterdam
T: 010 – 7109 429